Aantal artikelen 0 items

Leveringsvoorwaarden

Algemene en leveringsvoorwaarden bijgewerkt per januari 2016
* Op alle bestellingen die gedaan worden zijn deze voorwaarden van toepassing. * Zodra de bestelling is geplaatst zal de klant een order bevestiging ontvangen, en een e-mail met daarin de gegevens en het totale factuurbedrag, en verdere betaalgegevens. * Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. (zie verzending). * Levering van uw bestelling vindt plaats na betaling via onze bankrekeningnummer: IBAN: NL46INGB0006255789 t.n.v. Engelien's kaarten atelier te Purmerend.

Uw gegevens:
*Om een bestelling te kunnen doen dient u zich aan te melden als klant. * Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld en zal op geen enkele wijze ter beschikking van derden worden gesteld.

Reclame:
* Als er toch iets fout gegaan is met uw bestelling dient u dat binnen 24 uur aan ons te melden via: engelienskaartenatelier@upcmail.nl of telefonisch 0299422858.

Verzending:
Nederland: Bij bestellingen vanaf Ä 30,00 wordt er geen verzendkosten berekend (brievenbuspost). Voor Pakketpost zal 50% in rekening worden gebracht, bestellingen pakketpost boven de Ä 75,00 is verzendvrij, wordt aangetekend verzonden. Verzending van uw bestelling zal plaats vinden per PostNL. Verzending geschiedt voor risico van de ontvanger.

Europa: Bestellingen tot 100 grams gewicht is wordt er geen verzendkosten berekend . Vanaf 100 gram tot 2 kg is het 50% van de verzendkosten. Europa: Pakketpost wordt de verzendkosten berekend. Bestellingen vanaf Ä 100,00 berekenen we 50% van de verzendkosten. General and supply conditions per januari 2016

General and supply conditions per October 2014.
* On all orders which are done apply these conditions. * As soon as the order is placed the customer an order affirmative will receive, and a e-mail with in this data and the total invoice amount, and further betaalgegevens. * All prices its including VAT and exclusively verzendkosten. (to see sending). * Supply of your order takes place after payment by means of ours bank account number: IBAN: NL46INGB0006255789 t.n.v. Engelien's play cards work shop too Purmerend.

Your data:
* An order is able do must himself present you as a customer. * Your personal details are treated confidentially by our strict and in an absolutely no manner of third parties are made available.

Publicity:
* If something error has nevertheless gone with your order you must communicate that within 24 hours to our by means of: engelienskaartenatelier@upcmail.nl

Sending:
Europe: Orders to 100 grams weight are no verzendkosten are calculated. As from 100 grammes up to 2 kilogrammes it 50% of the verzendkosten is. Europe: parcel mail the verzendkosten are calculated. Orders as from € 100.00 calculate we 50% of the verzendkosten.
CategorieŽn
REVIEW(S)
VOLG ONS